Vòng Quay Kim Cương Free Fire

4.101 người đang chơi

Danh sách trúng thưởng:     -      Ken*****mi - đã trúng Hộp Quà Free Fire 90 Kim Cương    -      St*****kar - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      An*****na - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 200k Garena    -      Don*****yd - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 100k Garena    -      Pe*****ett - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Ch*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 500k Garena    -      Sa*****een - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 100k Garena    -      Br*****bel - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 200k Garena    -      Aa*****cka - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 500k Garena    -      Bra*****ce - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 200k Garena    -      Al*****don - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Thẻ cào 500k Garena

Flash sale

Kết thúc trong

70.000 đ 49.000 đ Giảm 30%

Vòng Quay Kim Cương Free Fire
Vòng Quay Kim Cương Free Fire
70.000 đ
49.000đ
Giảm 30%

Top quay thưởng

Hôm nay
7 ngày
Quà đua top

Tài khoản

Lượt quay

1

Roy*****ia

936 lượt
2

Gre*****ie

899 lượt
3

Li*****era

861 lượt
4

Ge*****ree

859 lượt
5

Ash*****per

849 lượt
6

Ba*****ht

754 lượt
7

Be*****rs

561 lượt
8

Tho*****ra

358 lượt
9

Ste*****er

254 lượt
10

Ad*****ha

185 lượt

Xem thêm

Bình luận

Top quay thưởng

Hôm nay
7 ngày
Quà đua top

Tài khoản

Lượt quay

1

Roy*****ia

936 lượt
2

Gre*****ie

899 lượt
3

Li*****era

861 lượt
4

Ge*****ree

859 lượt
5

Ash*****per

849 lượt
6

Ba*****ht

754 lượt
7

Be*****rs

561 lượt
8

Tho*****ra

358 lượt
9

Ste*****er

254 lượt
10

Ad*****ha

185 lượt

Xem thêm

Đăng ký